główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

ZS/1/2018 - Zamówienie społeczne na Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia dla I...

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:06

2. Redakcja biuletynu

Redakcja strony BIP

Mariusz Migała - nadzór techniczny - wprowadzanie danych tel. 032 266 08 85 wew. 103 e-mail: m.migala@imp.sosnowiec.pl

Utworzony: 2007-08-01 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 11:40

3. 2017

ZS/3/2017 - Zamówienie społeczne na Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia dla I...

Utworzony: 2017-05-30 | Zmodyfikowany: 2017-06-20 10:01

4. 2017

ZS/2/2017 - Zamówienie społeczne na Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia dla I...

Utworzony: 2017-05-18 | Zmodyfikowany: 2017-05-29 12:48

5. 2017

ZS/1/2017 - Zamówienie społeczne na Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia dla I...

Utworzony: 2017-05-08 | Zmodyfikowany: 2017-05-16 14:23

6. Organy Instytutu

Organy Instytutu

Organami Instytutu są: dyrektor rada naukowa Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności: ustala plany działalności Instytutu; realizuje politykę kadrową; zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu; odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu; reprezentuje Instytut; podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej. Dyrektor Instytutu - dr hab. n. med. Renata Złotkowska ...

Utworzony: 2008-07-25 | Zmodyfikowany: 2017-04-28 13:45

7. Strona główna

Witamy!

ADRES: ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec www.imp.sosnowiec.pl KONTAKT: tel. 32 266 08 85 fax 32 266 11 24 sekretariat@imp.sosnowiec.pl NIP: 644-001-18-44 REGON: 000288544 Zgodnie ze statutem, Instytut prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Instytut podejmuje również zadania z zakresu zdrowia publicznego inne, niż wymienione wyżej a w szczegó...

Utworzony: 2007-08-01 | Zmodyfikowany: 2011-01-11 13:44

8. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Utworzony: 2008-07-25 | Zmodyfikowany: 2011-01-11 13:35

9. Status prawny

Status prawny

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego jest jednostką badawczo-rozwojową i działa na podstawie: Uchwały nr 53/54 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie powołania Instytutu Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym, ze zmianą zawartą w uchwale nr 237/65 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1965 r.; Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych zwanej dalej ustawą (tekst jednolity Dz. U. Nr 96, poz. 618 z 2010 r.); Statutu; Innych obowiązując...

Utworzony: 2008-07-25 | Zmodyfikowany: 2011-01-11 13:32

10. Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działania i kompetencje

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowych, usługowo-badawczych, działalności profilaktycznej, ekspertyzowej i szkoleniowej oraz diagnostycznej, leczniczej i orzeczniczej w zakresie ochrony zdrowia pracujących i ludności narażonej na ujemne działanie czynników środowiskowych. Do zadań Instytutu w szczególności należy: Prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie: higieny, fizjologii i patofizjologii pracy, higieny i patolog...

Utworzony: 2008-07-25 | Zmodyfikowany: 2008-07-25 09:24