główna zawartość
artykuł nr 1

Przedmiot działania i kompetencje

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowych, usługowo-badawczych, działalności profilaktycznej, ekspertyzowej i szkoleniowej oraz diagnostycznej, leczniczej i orzeczniczej w zakresie ochrony zdrowia pracujących i ludności narażonej na ujemne działanie czynników środowiskowych.

Do zadań Instytutu w szczególności należy:

Prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie:

  • higieny, fizjologii i patofizjologii pracy,
  • higieny i patologii środowiskowej,
  • toksykologii przemysłowej i środowiskowej,
  • psychologii i socjologii pracy oraz ergonomii,
  • epidemiologii zawodowej i środowiskowej,
  • zapobiegania i zwalczania chorób zawodowych i pochodzenia środowiskowego,
  • promocji zdrowia zawodowego i środowiskowego.
     

Prowadzenie działalności usługowej określonej w zakresie:

  • rozpoznawania, oceny i monitorowania zagrożeń i skutków zdrowotnych skażenia środowiska naturalnego,