główna zawartość
artykuł nr 1

Status prawny

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego jest jednostką badawczo-rozwojową i działa na podstawie:

  • Uchwały nr 53/54 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie powołania Instytutu Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym, ze zmianą zawartą w uchwale nr 237/65 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1965 r.;
  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych zwanej dalej ustawą (tekst jednolity Dz. U. Nr 96, poz. 618 z 2010 r.);
  • Statutu;
  • Innych obowiązujących aktów prawnych.

    Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Zdrowia. Instytut posiada osobowość prawną (Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000084423, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS, data rej. 15.03.2002)