główna zawartość
artykuł nr 1

Witamy!

siedziba Instytutu Medycyny Pracy

ADRES:

ul. Kościelna 13
41-200 Sosnowiec

 www.imp.sosnowiec.pl

KONTAKT:

 tel. 32 266 08 85
 fax 32 266 11 24

sekretariat@imp.sosnowiec.pl

NIP: 644-001-18-44
REGON: 000288544

siedziba Instytutu Medycyny Pracy widziana z lotu ptaka

Zgodnie ze statutem, Instytut prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Instytut podejmuje również zadania z zakresu zdrowia publicznego inne, niż wymienione wyżej a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Pracownikami Instytutu są światowej klasy specjaliści o szerokim dorobku naukowym. W strukturze Instytutu jest Szpital Instytutu z Kliniką Chorób Zawodowych i Ośrodkiem Leczenia Ostrych Zatruć, zakłady i samodzielne pracownie naukowo-badawcze oraz inne jednostki organizacyjne; merytoryczne i administracyjne.

W Instytucie znajduje się jedyna w kraju Przychodnia Medycyny Środowiskowej i jedyne Centrum Szkoleniowe Zdrowia Środowiskowego (w organizacji).

W Instytucie ma siedzibę Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy – Oddział Śląski oraz Stowarzyszenie Higienistów Pracy.